Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Nhượng quyền thương hiệu
  Đo lường thương hiệu
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Sách thương hiệu
  Cập nhật 12-10-2006 16:23
Tác giả                          : Tom Asacker
Năm xuất bản                : 2005
Nhà xuất bản                 : Paramount Market Publishing
  Cập nhật 25-8-2006 13:06
Tác giả                          : Charles W. L. Hill
Số trang                        : 740 trang
Năm xuất bản                : 2006
Nhà xuất bản                 : Mc Graw – Hill
 
  Cập nhật 25-8-2006 13:05
Tác giả                          : Philip R. Cateora-John Graham
Số trang                        : 752 trang
Năm xuất bản                : 2006
Nhà xuất bản                 : Mc Graw – Hill
  Cập nhật 25-8-2006 13:05
Tác giả                          : Michael Levy- Barton A. Weitz
Số trang                        : 688 trang
Năm xuất bản                : 2006
Nhà xuất bản                 : Mc Graw – Hill
  Cập nhật 8-10-2005 03:25
Tác giả                          : Robin Landa
Số trang                        : 304 trang
Năm xuất bản                : 2.9.2005
Nhà xuất bản                 : Thomson Delmar Learning
  Cập nhật 26-9-2005 21:55
Tác giả                        : Margaret Mark, Carol S. Pearson
Số trang                      : 384 trang
Năm xuất bản              : 16.1.2001
Nhà xuất bản               : McGraw - Hill
  Cập nhật 17-9-2005 02:01
Tác giả                          : Gary Ryan Blair
Số trang                        : 74 trang
Năm xuất bản                : 22.11.1999
Nhà xuất bản                 : The GoalsGuy
  Cập nhật 9-9-2005 05:55
Tác giả                          : Don E. Schultz, Beth E. Barnes
Số trang                        : 400 trang
Năm xuất bản                : 11.8.1999Nhà xuất bản                 : McGraw-Hill
  Cập nhật 26-8-2005 01:46
Tác giả                          : Robin Fisher Roffer
Số trang                        : 224 trang
Năm xuất bản                : 8.1.2002
Nhà xuất bản                 : Broadway
  Cập nhật 7-8-2005 22:04
Tác giả                          : William J. McEwen
Số trang                        : 210 trang
Năm xuất bản                : 9.11.2005
Nhà xuất bản                 : Gallup Press
 
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Tài trợ bởi
  Các chủ đề liên quan
Tác giả : Richard D. Czerniawski, Michael Maloney, Michael W. Maloney
Số trang  : 298 trang
Năm xuất bản  : 12.1999
Nhà xuất bản : Hudson House 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Robin Fisher Roffer
Số trang  : 224 trang
Năm xuất bản  : 8.1.2002
Nhà xuất bản : Broadway
Tác giả  : Karen Post, Gitomer Jeffery H., Michael Tchong
Số trang  : 187 trang
Năm xuất bản  : 30.11.2004
Nhà xuất bản : American Management Association
Tác giả  : David A. Aaker
Số trang  : 368 trang
Năm xuất bản  : 6.4.2004
Nhà xuất bản : Free Press 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Rita Clifton, John Simmons, Sameena Ahmad, The Economist
Số trang  : 288 trang
Năm xuất bản  : 2.2004
Nhà xuất bản : BloombergAmazon bình chọn :
Tác giả  : Alycia Perry, David Wisnom III
Số trang  : 228 trang
Năm xuất bản  : 18.12.2002
Nhà xuất bản : McGraw-Hill
Tác giả  : David A. Aaker
Số trang  : 400 trang
Năm xuất bản  : 12.12.1995
Nhà xuất bản : Free Press 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Mark Griffiths
Số trang  : 192 trang
Năm xuất bản  : 1.4.2005
Nhà xuất bản : Cyan Communications
Tác giả  : John Winsor
Số trang  : 304 trang
Năm xuất bản  : 1.10.2004
Nhà xuất bản:Dearborn Trade, a Kaplan Professional Company 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Douglas B. Holt
Số trang  :  trang
Năm xuất bản  : 1.9.2004
Nhà xuất bản : Harvard Business School Press 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Dennis C. Flynn
Số trang  : 144 trang
Năm xuất bản  : 2.2005
Nhà xuất bản : Cameo
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này